ارسال پیامپاک کردن

اطلاعات تماس

تلفن : ۳۹۷۳ ۳۷۷۳ – ۹۸۲۵ 

      ۷۰ ۴۰ ۳۷۸۳ – ۹۸۲۵


فکس :  ۷۷ ۸۸ ۳۷۷۳ – ۰۲۵


پست الکترونیکی :

Duzduzani1@yahoo.com
Duzduzani.tabrizi@gmail.com


آدرس : ایران، قم، خیابان معلم، کوچه ۱۱، پلاک ۳۷